Object structure
Title:

Problemy etyczne reklam w aspekcie relacji społecznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Ethical issues of advertising in terms of social relations

Creator:

Żurek, Natalia

Subject and Keywords:

reklama ; komunikat reklamowy ; etyka reklamy ; etyka biznesu ; zachowania nabywców ; advertising ; advertising message ; business ethics ; consumer behaviour

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458, s. 77-87

Abstrakt:

Reklama to istotny element strategii marketingowej współczesnych przedsiębiorstw. Jest to także jeden z najważniejszych sposobów komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, a w konsekwencji z konsumentem. Kształtuje świadomość konsumenta, jego gotowość do zakupu, jak również ogół działań składających się na proces zakupu. Przyczynia się także do intensyfikacji popytu na określone dobra. Wraz z postępem technologicznym i rozwojem współczesnej gospodarki pojawiły się problemy etyczne i moralne, które oscylują wokół tematu komunikatu reklamowego. Celem artykułu jest przedstawienie reklamy jako sposobu komunikacji rynkowej oraz próba identyfikacji problemów etycznych reklam w kontekście etyki biznesu. Na potrzeby artykułu przytoczono również badania autorskie, których przedmiotem jest poznanie opinii odbiorców na temat reklamy zawierającej treści nieetyczne oraz jej wpływu na zachowania zakupowe nabywców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.458.07

Language:

pol

Relation:

25 lat społeczeństwa obywatelskiego ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 458

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: