Object structure
Title:

Inwestycje w gminną infrastrukturę techniczną – zarys teoretyczny

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Technical infrastructure investments in municipality – A theoretical outline

Creator:

Rogowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

inwestycje ; proces inwestycyjny ; infrastruktura ; gminne inwestycje infrastrukturalne

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10, s. 185-198

Abstrakt:

Artykuł prezentuje teoretyczny zarys procesu inwestycyjnego ze szczególnym odniesieniem do realizowania inwestycji infrastrukturalnych przez gminy. Inwestycje te należą do inwestycji podejmowanych przez sektor publicznych, dlatego odznaczają się swoistą specyfiką w sposobie realizowania oraz finansowania. Artykuł rozpoczyna się teoretyczną podbudową kategorii inwestycji, procesu inwestycyjnego i jego faz. Ostatnia część wskazuje na cechy charakterystyczne gminnych inwestycji komunalnych. Należy mieć na uwadze, że proces inwestycyjny JST jest bardzo skomplikowany i artykuł nie wyczerpuje tematu, a jedynie stanowi wstępny zarys problemu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2010, Nr 10

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: