Object structure
Title:

Polityka rozwoju lokalnego – zarys nowych koncepcji

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Local development policy - an outline of new concepts

Creator:

Rogowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

polityka rozwoju lokalnego ; glokalizacja ; governance ; local development policy ; glocalization

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 229-238

Abstrakt:

Podstawowa zmiana w samorządach terytorialnych dotyczy tworzenia klimatu współpracy różnych aktorów i osiągania wspólnych celów. Zarządzanie staje się elastycznym modelem podejmowania decyzji, opartych na luźnych, poziomych powiązaniach pomiędzy władzą publiczną i pozostałymi aktorami życia społeczno-gospodarczego. Jest to fundamentalna zmiana w stosunku do tradycyjnego modelu funkcjonowania samorządu, opartego na układzie hierarchicznym oraz formalnych procedurach. Nowe koncepcje polityki rozwoju lokalnego wspierają partnerstwo między sektorem samorządowym, sektorem prywatnym (reprezentowanym przede wszystkim przez przedsiębiorców) i sektorem społecznym (organizacje pozarządowe, grupy, zrzeszenia). Celem artykułu jest przedstawienie zmian w układach lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji zarządzania rozwojem lokalnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: