Object structure
Title:

Innowacyjność jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Innovation as a determinant of socio-economic development of Świętokrzyskie Voivodeship

Creator:

Pawlik, Andrzej

Subject and Keywords:

innowacja ; uwarunkowania innowacji ; rozwój społeczno-gospodarczy ; zróżnicowanie rozwoju ; wzrost gospodarczy ; innovation ; innovation determinants ; socio-economic development ; diversity development ; economic growth

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 191-203

Abstrakt:

Innowacje w obecnej gospodarce stają się jednym z najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, są najczęściej efektem postępu technicznego i jako takie stanowią determinantę wzrostu społeczno-gospodarczego. Zależność między rozwojem społeczno-gospodarczym regionów a poziomem innowacyjności ma charakter sprzężenia zwrotnego. Rozwój społeczno-gospodarczy wpływa na wzrost produktywności i lepsze wyniki ekonomiczne, a w efekcie na wzrost PKB, co warunkuje poziom innowacyjności, zwiększa też jego atrakcyjność dla inwestorów. Celem artykułu jest analiza dystansu rozwojowego województwa świętokrzyskiego na tle kraju, ocena wewnętrznego zróżnicowania województwa wg powiatów i próba określenia zależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego i innowacyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: