Object structure
Title:

Sektor publiczny w Polsce wobec wyzwań XXI wieku – wybrane problemy

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Public sector in Poland in the face of challenges of the 21st century - chosen elements

Creator:

Łuczyszyn, Andrzej

Subject and Keywords:

sektor publiczny ; kryzys ; sektor finansów publicznych ; public sector ; crisis ; sector of public finances

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 151-160

Abstrakt:

W procesach gospodarczych sektor publiczny jest uczestnikiem najważniejszym, gdyż posługuje się pewnymi uprawnieniami (nawet ich przewagą nad sektorem prywatnym), jak również kształtuje te procesy. Jego zadaniem w tym wypadku jest prawne określenie ram funkcjonowania rynku, zwłaszcza w zakresie formułowania procedur wymiany dóbr i usług. W każdym systemie finansowania główną rolę odgrywają właściwe narzędzia finansowania, a sposób finansowania oznacza realne możliwości pozyskania kapitału. Możliwości te stają się coraz bardziej ograniczone w warunkach kryzysu, zwłaszcza na międzynarodowym rynku finansowym, który to spowalnia tempo wzrostu PKB

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: