Object structure
Title:

Klasyfikacja oczekiwań i preferencji komunikacyjnych studentów

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Classification of transport service expectations and preferences of students

Creator:

Szołtysek, Jacek ; Trzpiot, Grażyna

Subject and Keywords:

decision-making process ; metoda aglomeracyjna ; badanie ankietowe ; procesy decyzyjne ; waloryzacja usług przewozowych ; agglomeration methods ; questionnaire study ; valorisation of transport services

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2011, Nr 9 (15), s. 21-31

Abstrakt:

Kształtowanie zachowań komunikacyjnych opiera się na wykorzystaniu rozmaitych programów popularyzujących pożądane sposoby podróżowania. Powinny one uwzględniać wiedzę ich autorów o nawykach, poglądach i przekonaniach adresatów programów. Celem artykułu jest próba klasyfikacji oczekiwań i preferencji komunikacyjnych ludzi młodych na podstawie przeprowadzonych własnych badań ankietowych. Celem prezentowanego badania jest eksploracja danych ankietowych z punktu celem wyodrębnienia skupień znajdujących się w zbiorze udzielonych odpowiedzi. Przyjęto metodę aglomeracyjną jako metodę badania z odległością euklidesową oraz metodą pojedynczego wiązania pomiędzy skupieniami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2011, Nr 9 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: