Object structure
Title:

Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1999–2010

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Regional diversification of the human capital in Poland in the years 1999–2010

Creator:

Tarnowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; demografia ; stan zdrowia ; wykształcenie ; udział w kulturze ; aktywność ekonomiczna ; human capital ; demography ; health condition ; education ; participation in culture ; economic activity

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2011, Nr 9 (15), s. 33-55

Abstrakt:

Kapitał ludzki to w Polsce pojęcie stosunkowo młode i choć jest ono obecnie powszechnie używane, niejednokrotnie budzi kontrowersje. Charakteryzują go głównie elementy jakościowe, stąd jego zasób i potencjał trudno w pełni opisać w czasie i przestrzeni. Artykuł jest tego próbą. Na podstawie dostępnych danych statystycznych przeanalizowano w nim zmiany cech mierzalnych kapitału ludzkiego i porównano je we wszystkich nowo utworzonych województwach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2011, Nr 9 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: