Object structure
Title:

Inwestycyjne eldorado czy początek zmierzchu realizowanej strategii? – analiza wybranych czynników atrakcyjności inwestycyjnej z perspektywy aglomeracji wrocławskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Eldorado for investors or the beginning of the end the implemented strategy? – analysis of selected factors of investment attractiveness from the perspective of the Wroclaw agglomeration

Creator:

Ignacy, Jarosław

Subject and Keywords:

atrakcyjność inwestycyjna regionu ; czynniki atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji wrocławskiej ; lokalizacja krajowych i zagranicznych inwestycji ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; zarządzanie strategiczne w JST ; investment attractiveness of the region ; the location of domestic and foreign investment ; foreign direct investment ; FDI ; strategic management in LGU

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 444, s. 199-210

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2016.444.18

Language:

pol

Relation:

Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 444

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: