Object structure
Title:

Wpływ świadomości dotyczącej długu technicznego i wiedzy o nim na powodzenie projektów informatycznych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Impact of knowledge and awareness of technical debt in software developing teams on IT projects success

Creator:

Bagiński, Przemysław ; Labus, Krzysztof ; Werewka, Jan

Subject and Keywords:

dług techniczny ; zarządzanie projektami informatycznymi ; zespoły rozwijające oprogramowanie ; metodyki zwinne ; zarządzanie ryzykiem ; technical debt ; IT project management ; software developing teams ; agile methodologies ; risk management

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37), s. 9-29

Abstrakt:

Celem pracy jest analiza wpływu długu technicznego na osiąganie celów projektów informatycznych z perspektywy zespołów rozwijających oprogramowanie. W artykule skoncentrowano się na powodach narastania długu technicznego i trudnościach związanych z jego obsługą oraz spłacaniem. Zidentyfikowano najważniejszych interesariuszy, na których dług techniczny ma wpływ lub którzy wpływają na narastanie długu technicznego. Interesującym zagadnieniem jest spojrzenie na dług od środka, z perspektywy członków zespołów rozwijających oprogramowanie. W celu uzyskania potrzebnych informacji przeprowadzono ankietę skierowaną do członków zespołów rozwijających oprogramowanie [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2015.3.01

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: