Object structure
Title:

Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

Group publication title:

Nauki Społeczne

Title in english:

Differentiation of human capital resources in Warmia and Mazury Region

Creator:

Bartnik, Katarzyna Maria

Subject and Keywords:

kapitał ludzki ; zasoby ; zróżnicowanie przestrzenne ; rozwój regionalny ; human capital ; resources ; spatial differentiation ; regional development

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 2 (4), s. 7-23

Abstrakt:

W artykule zanalizowano zasoby kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Opierając się na syntetycznym wskaźniku zasobów kapitału ludzkiego (WZKL), dokonano grupowania powiatów ze względu na poziom zasobów kapitału ludzkiego. Analizę przeprowadzono w ujęciu przestrzennym i czasowym, z wykorzystaniem danych pochodzących z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz z Narodowego Spisu Powszechnego. Analiza obejmuje lata 2002 i 2011 – w tych latach zostały przeprowadzone spisy powszechne, które są jedynym wiarygodnym źródłem danych o wykształceniu – podstawowym składniku kapitału ludzkiego. Celem publikacji jest znalezienie odpowiedzi na pytania badawcze: jaki jest stan zasobów kapitału ludzkiego, jakie jest jego przestrzenne zróżnicowanie oraz jakie zmiany zaszły w okresie 2002–2011 w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego?

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sie.2015.2.01

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 2 (4)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: