Object structure
Title:

Wpływ systemu zarządzania jakością na dokonalenie wybranych procesów logistycznych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The impact of the quality management system for the improvement of selected logistics processes in a large manufacturing company

Creator:

Zimon, Dominik

Subject and Keywords:

logistyka ; ISO 9001 ; jakość ; system ; logistics ; quality

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 165-174

Abstrakt:

W aktualnie panujących warunkach rynkowych przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie ich wewnętrznych procesów. Celem artykułu jest zbadanie wpływu implementacji znormalizowanego systemu zarządzania jakością na doskonalenie wybranych procesów logistycznych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy skierowany do pełnomocnika ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Ponadto dokonano analizy dokumentacji systemowej i przeprowadzono wywiady bezpośrednie z pracownikami przedsiębiorstwa. Na podstawie badań stwierdzono, że prawidłowe wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością znacznie wspiera procesy logistyczne, wpływa na wypracowanie wyższych standardów i zacieśnienie relacji z dostawcami

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.3.14

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: