Object structure
Title:

Ujęcie zasobowe tworzenia wartości w modelu biznesowym

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Resource-based view of value creation process in business model

Creator:

Bagrij, Joanna

Subject and Keywords:

model biznesowy ; podejście zasobowe ; proces kreacji wartości ; business model ; resource-based view ; value creation process

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 9-19

Abstrakt:

Modele biznesowe od lat 90. wykorzystywane są do przekształcenia pomysłu przedsiębiorcy na sposób tworzenia wartości, która ma zostać osiągnięta w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. W niniejszym artykule przedstawiona została propozycja modyfikacji koncepcji modelu biznesowego według A. Osterwaldera i Y. Pigneura. Wskazano na konieczność zwrócenia uwagi na aktywa niematerialne podczas definiowania elementów modelu biznesowego, a także na odpowiednie zintegrowanie zasobów niematerialnych z aktywami materialnymi, gdyż współdziałanie wszystkich elementów modelu biznesowego pozwala osiągnąć efekty synergiczne, przejawiające się w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.3.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: