Object structure
Title:

Funkcjonalny wymiar konfliktu na rynku usług bankowych w Polsce

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Functional conflict dimension on the banking services market in Poland

Creator:

Berger, Malwina ; Mitręga, Maciej

Subject and Keywords:

konflikty przestrzenne ; relacje z klientami ; bankowość ; pomiar ; conflicts ; customer relationships ; banking ; measurement

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 20-32

Abstrakt:

Zarządzanie konfliktem w relacjach z konsumentami należy do najważniejszych i jednocześnie najmniej rozpoznanych obszarów badań z zakresu marketingu relacji. Badania takie nie były prowadzone, zwłaszcza w krajach postsocjalistycznych, co stanowi lukę w wyłaniającej się teorii zarządzania konfliktem relacyjnym. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań, które pozwoliły na określenie wielowymiarowości konfliktu z perspektywy klientów banków w Polsce. Badania te wskazały na cztery aspekty zarządzania konfliktem, a także na ich wpływ na satysfakcję klienta z relacji z bankiem. W badaniach wykorzystano tzw. teorię sprawiedliwości w odniesieniu do relacji wymiennych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2015.3.02

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: