Object structure
Title:

Mentoring jako element zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Mentoring as a component of diversity management in companies

Creator:

Baran, Małgorzata

Subject and Keywords:

mentoring ; zarządzanie różnorodnością ; zarządzanie wiekiem ; przedsiębiorstwa ; diversity management ; age management ; enterprises

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2, s. 3-8

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiona została koncepcja zarządzania różnorodnością oraz korzyści, a zarazem motywacje do podejmowania strategii zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach. Artykuł prezentuje wyniki badania jakościowego przeprowadzonego w polskich firmach na temat mentoringu jako narzędzia zarządzania różnorodnością w wymiarze wieku. Wyniki te potwierdzają, że mentoring świadomie stosowany w przedsiębiorstwach może być dostosowanym do potrzeb firmy narzędziem zarządzania pracownikami różnych generacji. Z tego tytułu pracodawcy dostrzegają szereg korzyści zarówno dla firmy, jak i pracowników zaangażowanych w proces mentoringu. Najważniejsze z nich to przede wszystkim korzyści rozwojowe dla pracowników. Z perspektywy menedżera – pracodawcy kluczowe jest usprawnienie procesu zarządzana wiedzą w organizacji, tj.: zapewnienie dopływu nowej wiedzy i umiejętności, zwiększenie wymiany wiedzy między pracownikami, a także zatrzymanie zasobów wiedzy w firmie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.2.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: