Object structure
Title:

Zarządzanie wiedzą w aspekcie orientacji rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Knowledge management in the context of market orientation of small and medium-sized enterprises

Creator:

Brzostek, Krzysztof

Subject and Keywords:

zarządzanie wiedzą ; orientacja rynkowa ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; knowledge management ; market orientation ; small and medium-sized enterprises

Description:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2, s. 9-18

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań literatury w zakresie wpływu zarządzania wiedzą na orientację rynkową małych i średnich przedsiębiorstw. Stwierdzono brak kompleksowych badań, odnoszących się do małych i średnich przedsiębiorstw i obejmujących równocześnie te zjawiska. Skonstruowano narzędzie badawcze, które powinno pozwolić na określenie, czy istnieje zależność między zarządzaniem wiedzą a poziomem orientacji rynkowej przedsiębiorstwa. Badania empiryczne przy użyciu zaproponowanego narzędzia będą podstawą do zbudowania modelu zarządzania wiedzą w aspekcie orientacji rynkowej dedykowanego MSP

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2015.2.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2015, vol. 3, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: