Object structure

Title:

Możliwości edukacyjne i wychowawcze na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego na tle kraju

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Educational and childcare opportunities in rural areas of Lower Silesia voivodship compared to the whole country

Creator:

Tarnowska, Agnieszka

Subject and Keywords:

infrastruktura edukacyjna ; wieś ; województwo dolnośląskie ; reforma edukacyjna ; nauczanie języków obcych ; educational infrastructure ; village ; Lower Silesia ; educational reform ; teaching of foreign languages

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19), s. 57-69

Abstrakt:

W opracowaniu poddano analizie przede wszystkim zmiany infrastruktury edukacyjnej i jej wykorzystania w województwie dolnośląskim na tle Polski ogółem, jakie nastąpiły w okresie 1999-2012, tj. od reformy szkolnictwa i podziału administracyjnego kraju. Szczególną uwagę zwrócono na obszary wiejskie, ponieważ wykształcenie ich mieszkańców wyraźnie odbiega od poziomu krajowego. Celem opracowania była ocena, czy młodzi mieszkańcy wsi mają podobne możliwości edukacyjne do mieszkańców kraju ogółem oraz z czego wynikają różnice w poziomie ich wykształcenia. Analizą objęto edukację dzieci i młodzieży począwszy od wychowania w żłobkach, a na wykształceniu średnim kończąc. W oparciu o dane GUS wykazano częściową poprawę warunków i możliwości edukacyjnych, także na wsi, gdzie np. większa część dzieci objęta została wychowaniem przedszkolnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2015.13.05

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2015, Nr 13 (19)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu