Object structure
Title:

Rola koopetycji w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – benchmarki działań koopetycyjnych w praktyce firm high-tech

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Role of coopetition in improving enterprises’competitiveness − benchmarks of coopetition in practice of high-tech companies

Creator:

Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; koopetycja ; benchmark ; przedsiębiorstwo high-tech

Description:

Management Forum, 2014, Nr 5, s. 75-86

Abstrakt:

Koopetycja, czyli jednoczesna współpraca i konkurencja pomiędzy tymi samymi organizacjami, ma przynieść obopólną korzyść obu stronom relacji. Tak uzyskiwane korzyści przekładają się na wzrost konkurencyjności koopetytorów w sensie atrybutowym. Na podstawie badań przeprowadzonych na reprezentatywnej, ze względu na wielkość i branżę, próbie przedsiębiorstw sektora wysokich technologii stwierdzono, że firmy, które zawiązały relacje koopetycyjne, wskazywały szerszy zestaw cech wyróżniających je na tle konkurentów niż te, które nie podjęły współpracy z rywalami. Jednocześnie skala i rodzaj korzyści uzyskiwanych z koopetycji zależą od jej zakresu i intensywności relacji składowych. W związku z tym na podstawie uzyskanych wyników badań zaproponowano wzorce relacji koopetycyjnych w odniesieniu do osiąganych korzyści i atrybutów konkurencyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2014.363.07

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2014, Nr 5 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 363

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: