Object structure
Title:

Dobrobyt i jakość życia: badania w Polsce i za granicą

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Well-being and quality of life: research in Poland and abroad

Creator:

Ostasiewicz, Walenty

Subject and Keywords:

jakość życia ; polaryzacja ; wskaźniki społeczne ; quality of life ; polarization ; social progress measurement ; social indicators

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 229-243

Abstrakt:

Uwagi niniejsze stanowią skróconą wersję publikacyjną moich dwóch referatów. Jeden z nich, pt. „Badania nad jakością życia na przykładzie doświadczeń międzynarodowych”, wygłosiłem w dniu 7 marca 2011 r. we Wrocławiu na konferencji zorganizowanej wspólnie przez US we Wrocławiu oraz wrocławski oddział PTS. Drugi referat pt. „Jakość życia jako przedmiot badań statystycznych” wygłosiłem w Poznaniu 18 kwietnia 2012 r. na Kongresie Statystyki Polskiej. Część wspólna obu referatów dotyczyła krytyki prowadzonych w naszym kraju badań w zakresie jakości ludzkiego bytowania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: