Object structure
Title:

Zmiany w liczbie lat zdrowego życia Polaków w starszych grupach wiekowych

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Changes in the number of Healthy Life Years in elderly age groups in Poland

Creator:

Ucieklak-Jeż, Paulina

Subject and Keywords:

stan zdrowia ; średnia długość życia bez niepełnosprawności – DFLE ; średnia długość życia w dobrym zdrowiu − HLE ; średnia długość życia bez przewlekłej choroby – DisFLE ; metoda Sullivana ; health condition ; Disability Free Life Expectancy – DFLE ; Healthy Life Expectancy − HLE ; Chronic Disease Life − DisFLE ; Sullivan’s method

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17), s. 245-259

Abstrakt:

W Polsce, tak jak w całej Europie, obserwujemy starzenie się społeczeństwa. Niezbędne stają się więc aktywizacja osób starszych oraz dbanie o zachowanie ich dobrego stanu zdrowia przez utrzymanie populacji ludzi starszych w sprawności fizycznej i psychicznej. W publikacji uwaga zostanie zwrócona głównie na subiektywną ocenę stanu zdrowia i pomiar oczekiwanej długości życia w zdrowiu w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2013, Nr 11 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: