Object structure
Title:

Kształtowanie zachowań i postaw przywódczych dowódców i menedżerów

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Creating leadership behaviors and attitudes of commanders and managers

Creator:

Michaluk, Andrzej ; Kacała, Joanna

Subject and Keywords:

przywództwo ; kompetencje ; dowodzenie ; kształcenie ; uczelnia wyższa ; leadership ; competence ; leadership education ; military academy

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 50-63

Abstrakt:

W artykule przedstawiono rozwiązania organizacyjno-szkoleniowe w zakresie kształtowania kompetencji przywódczych menedżerów i kandydatów na oficerów (podchorążych) w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki (WSOWL). Autorzy formułują kierunki usprawnień w kształceniu kompetencji przywódczych zarówno studentów cywilnych, jak i kandydatów na oficerów, spełniających współczesne wymagania biznesu i jednostek wojskowych. Zwracają uwagę na modyfikacje nie tylko samego procesu kształtowania kompetencji przywódczych w programie studiów, ale także na usprawnienia procesów rekrutacji kandydatów do zawodu oficera. Wziąwszy - od 2007 roku - udział w projektowaniu programów kształcenia studentów i podchorążych na Wydziale Zarządzania WSOWL, proponują systemowe rozwiązania dotyczące kształtowania kompetencji przywódczych. Celem głównym artykułu jest przybliżenie złożonego systemu kształcenia kandydatów na oficerów Wojsk Lądowych i studentów kierunku zarządzanie we wrocławskiej uczelni wojskowej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.4.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: