Object structure
Title:

Zarządzanie globalnym klientem − wyzwania organizacyjne

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Global Account Management – organizational challenges

Creator:

Bandurowski, Piotr

Subject and Keywords:

Zarządzanie Globalnymi Klientami ; Zarządzanie Kluczowymi Klientami ; zarządzanie międzykulturowe ; różnice kulturowe ; warsztaty międzykulturowe ; korporacje transnarodowe (KTN) ; Global Account Management (GAM) ; Key Account Management (KAM) ; cross-cultural management ; cultural differences ; muliticultural workshops ; transnational corporations

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21), s. 9-21

Abstrakt:

Artykuł zwraca uwagę na stosunkowo nowy rodzaj zarządzania klientami oraz wskazuje główne determinanty sukcesu na arenie międzynarodowej. Zarządzanie Globalnym Klientem (ZGK) ma dużo wspólnego z Zarządzaniem Kluczowymi Klientami (ZKK), lecz jest dodatkowo wzbogacone o pierwiastek globalny. Czynnik ten zmienia bardzo dużo w całym procesie, wymaga holistycznego spojrzenia na współpracę oraz szeregu zmian w wewnętrznych strukturach firmy. Dzisiejsza specyfika rynku niejako skazuje firmy na rozwój międzynarodowy. Podyktowane jest to zdobywaniem nowych rynków przez największe na świecie koncerny, które potrzebują dostawców lokalnych. Konkurencyjność firmy aspirującej do miana globalnej w perspektywie następnych dziesięcioleci zależeć będzie od stopnia otwartości na globalne trendy, procesy adaptacyjne oraz transformacyjne. Sprawę dodatkowo utrudniają różnice strefowe oraz kulturowe, które niejednokrotnie przyczyniają się do fiaska planów rozwoju firm myślących o ekspansji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2014.4.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2014, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: