Object structure
Title:

Wirtualne rynki finansowe determinantą zmiany rentowności skarbowych papierów wartościowych na przykładzie USA i Europy

Title in english:

Virtual financial markets as a determinant of change in profitability of Treasury debt securities on the example of the USA and Europe

Creator:

Żuralski, Jan

Subject and Keywords:

OTC ; rentowność skarbowych obligacji ; papiery dłużne ; agencje ratingowe ; CDS ; yields of treasury bonds ; debt securities ; rating agencies

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19), s. 82-110

Abstrakt:

Celem pracy jest próba oceny czynników wpływających na jeden z rodzajów wirtualnych instrumentów finansowych – skarbowych obligacji – w obliczu kryzysu finansowego na przykładzie USA oraz krajów europejskich (Niemiec, Polski, Grecji, Włoch i Hiszpanii) w latach 2009-2012. Analiza rentowności skarbowych papierów dłużnych wskazuje na wysoką zmienność rentowności skarbowych papierów wartościowych w zależności od zmian ocen ryzyka kredytowego przez agencje ratingowe. Nie bez wpływu na kształtowanie rentowności obligacji rządowych pozostaje również rynek instrumentów pochodnych Credit Default Swaps. Wydaje się, że takie kraje, jak Polska, Niemcy oraz USA, stały się beneficjentami zawirowań na globalnych wirtualnych rynkach finansowych, co jednocześnie zwiększa ryzyko powstania bańki spekulacyjnej na obligacjach tych krajów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2014.2.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2014, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: