Object structure
Title:

Program TACIS w państwach postsowieckich. Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16), s. 436-445

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

TACIS programme in post-Soviet countries

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

TACIS ; Federacja Rosyjska ; Unia Europejska ; współpraca transgraniczna ; Wspólnota Niepodległych Państw ; Russian Federation ; European Union ; cross-border cooperation ; the Community of Independent States

Description:

Niniejszy artykuł porusza wybrane zagadnienia związane z programem TACIS (Technical Assistance for the Central Independent States) w odniesieniu do rozwoju państw postsowieckich. Przedstawione zostało zestawienie obejmujące alokację środków programu TACIS w latach 1991-2006. W dalszej części poruszono zagadnienie efektywności programu w Rosji i transgraniczny wymiar programu (TACIS CBS) na przykładzie Programów Sąsiedztwa Polska–Litwa–Federacja Rosyjska (obwód kaliningradzki) oraz Polska–Białoruś– Ukraina. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 211 ; Ekonomia = Economics, 2011, Nr 4 (16)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: