Object structure

Title:

The system of income taxation and their significance for economic and social development of human societies

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208 ; Economics

Creator:

Calzoni, Giuseppe

Subject and Keywords:

tax ; income ; distribution ; well-being ; cohesion ; podatki ; przychód ; dystrybucja ; spójność społeczna

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 113-122

Abstrakt:

Analizując różne systemy opodatkowania, autor artykułu bierze pod uwagę możliwość realizowania systemu podatkowego, który zapewnia ustalony przychód, zmniejszając nierówności w dystrybucji i w ten sposób wzmacniając spójność społeczną

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu