Object structure
Title:

Liczby, dane, fakty – czyli przewaga metodyk w doskonaleniu organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Numbers, data and facts – the advantage of methodology in organisational improvement

Creator:

Wawrzynek, Łukasz

Subject and Keywords:

doskonalenie organizacji ; liczby ; dane ; fakty ; filozofia six sigma ; organizational improvement ; numbers ; data ; facts ; six sigma methodology

Description:

Management Forum, 2013, Nr 1, s. 50-58

Abstrakt:

W opracowaniu zaprezentowano sposób podejścia do doskonalenia organizacji na podstawie mierzalnych wartości jako niezaprzeczalnego układu odniesienia procesów doskonalenia. Wskazano, iż ocena stanu obecnego, przeszłego i planowanie stanu przyszłego organizacji może być dokonywane jedynie na bazie wskaźników. Oparto się na założeniach metodyki six sigma, dla której liczby, również o charakterze jakościowym, dane i fakty są punktem wyjścia do analizy stanu obecnego, do definiowania celów procesów doskonalących oraz do pomiaru uzyskanych rezultatów. Autor stawia tezę, iż metodyczne, ustrukturyzowane podejście do doskonalenia organizacji daje przewagę w stosunku do działań nieustrukturyzowanych, sytuacyjnie lub intuicyjnie krytycznych, wynikających często z chęci lub konieczności podjęcia działań doskonalących w określonym zakresie organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2013.322.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2013, Nr 1 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 322

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: