Object structure
Title:

Problem jakości w kształtowaniu poziomu doskonałości w zarządzaniu projektami IT

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Quality problems in shaping the excellence in IT management project

Creator:

Strzelczyk, Aleksy

Subject and Keywords:

jakość ; doskonałość w zarządzaniu projektami ; model doskonałości ; quality ; excellence in project management ; model of excellence

Description:

Management Forum, 2013, Nr 1, s. 38-49

Abstrakt:

Celem artykułu jest określenie poziomu doskonałości w zarządzaniu projektami informatycznymi w sektorze bankowym i skonfrontowanie go z poziomem jakości banków w Polsce. Poziom doskonałości projektowej, ustalony na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, dotyczy największych banków detalicznych. Analiza porównawcza poziomu doskonałości z poziomem jakości ma odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje bezpośrednia korelacja pomiędzy tymi dwoma poziomami, a także czy odpowiednio wysoki poziom doskonałości w zarządzaniu projektami bezpośrednio przekłada się na wysoki poziom jakości obsługi klienta i oferowanych mu produktów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2013.322.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2013, Nr 1 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, Nr 322

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: