Object structure
Title:

Zmiany upraszczające w organizacji – wyniki badań sondażowych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Changes that lead to simplification – results of studies

Creator:

Osbert-Pociecha, Grażyna

Subject and Keywords:

złożoność organizacji ; dążenie do prostoty ; typy zmian ; zasada „mniej daje więcej” ; complexity of the organization ; simplifing changes ; results of reaserch

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 95-108

Abstrakt:

Dążenie do prostoty staje się dzisiaj imperatywem, który umożliwia funkcjonowanie i dalszy rozwój organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, hiperkonkurencji, globalizacji, przepływu kapitału, transferu technologii itp. Dążenie do prostoty powinno być wynikiem systematycznych, intencjonalnych działań; dla ich urzeczywistnienia istotne staje się rozpoznanie różnych sposobów dokonywania zmian upraszczających, tj. różnych typów tych zmian. Celem opracowania jest zaprezentowanie na podstawie wyników badań przykładowej typologii zmian upraszczających

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.08

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: