Object structure
Title:

Wzrost przedsiębiorstwa przez tworzenie ugrupowania kapitałowego

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Growth of the company through the creation of a business group

Creator:

Ćwik, Krzysztof

Subject and Keywords:

grupa kapitałowa ; wielkość przedsiębiorstwa ; podmiot dominujący ; podmiot zależny ; business group ; size of the company ; parent company ; subsidiary

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 9-17

Abstrakt:

Każde przedsiębiorstwo w trakcie swego istnienia napotyka wiele barier utrudniających jego dalszy wzrost. W pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo nie jest w stanie dalej rosnąć bądź dalszy wzrost może stać się wręcz przyczyną jego upadku. Przeprowadzone w artykule rozważania pokazują, że sposobem na pokonanie takiej bariery może być „rozpad” przedsiębiorstwa i przekształcenie dotychczas jednolitej prawnie i organizacyjnie jednostki w grupę kapitałową. Utworzenie grupy kapitałowej wydaje się naturalnym etapem w ewolucji przedsiębiorstwa, rozpatrywanej pod kątem zwiększania jego wielkości i złożoności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.01

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: