Object structure

Title:

Współzależność wymiarów innowacyjności organizacyjnej

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The interdependencies within dimensions of organizational innovativeness

Creator:

Klimas, Patrycja

Subject and Keywords:

innowacyjność organizacyjna ; wielowymiarowa innowacyjność ; innowacje ; sektor lotniczy ; organizational innovativeness ; multi-dimensional innovativeness ; innovations ; aviation

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17), s. 61-72

Abstrakt:

Artykuł przybliża zagadnienia dotyczące powiązań czterech wymiarów innowacyjności organizacyjnej: produktowego, procesowego, strategicznego oraz behawioralnego. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań służących weryfikacji stawianych w literaturze postulatów dotyczących współzależności wymiarów innowacyjności organizacyjnej. Celem badań była identyfikacja występowania dodatnich związków wymiarów innowacyjności organizacyjnej oraz określenie charakteru zidentyfikowanych współzależności. Podmiotem badań był celowo dobrany klaster zrzeszający organizacje polskiego sektora lotniczego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem podejścia ilościowego, stosując analizę korelacji rang Spearmana oraz estymację krzywej obrazującej zależności rozważanych zmiennych. Uzyskane wyniki wskazują, że wymiary innowacyjności organizacyjnej są ze sobą dodatnio powiązane, aczkolwiek w przypadku innowacyjności behawioralnej i produktowej zidentyfikowana współzależność nie jest statystycznie istotna

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2013.4.05

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2013, Nr 4 (17)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu