Object structure
Title:

Metoda oceny ryzyka realizacji oprogramowania do wspomagania działalności przedsiębiorstwa na przykładzie oprogramowania typu open source

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

The risk assessment method as a support for IT enterprise management using open source projects as an example

Creator:

Kieruzel, Magdalena

Subject and Keywords:

projekt informatyczny ; Value at Risk ; wartość zagrożona ; wartość ryzykowana ; metoda oceny ryzyka ; IT project ; risk assessment method

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 259-268

Abstrakt:

W artykule zaprezentowana została idea i konstrukcja programowa oryginalnego systemu waluacji ryzyka realizacji oprogramowania, oparta na adaptacji podejścia VaR. Przedstawione zostały zagadnienia analizy ryzyka realizacji oprogramowania, oryginalna propozycja modelu oceny ryzyka produkcji oprogramowania, metoda oceny ryzyka w projektach informatycznych, jak też weryfikacja modelu. W artykule zostały uwzględnione w szczególności: duża zmienność otoczenia, wieloetapowy charakter działań przy udziale dużej liczby osób, duża złożoność i trudności w ustrukturyzowaniu zadań, niedostatecznie zaawansowane metodyki realizacji projektów informatycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.20

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: