Object structure
Title:

Integracja procesów informacyjnychw układach sieciowych w kontekście wykorzystania modelu SOA

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Integration of information processes in network organizations in the context of the SOA model using

Creator:

Nowicki, Adam ; Chomiak-Orsa, Iwona

Subject and Keywords:

integracja ; procesy biznesowe ; układy sieciowe ; model SOA ; integration ; business processes ; network systems ; SOA model

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 101-113

Abstrakt:

Kreowanie struktur sieciowych we współczesnych układach gospodarczych staje się normą funkcjonowania dla wielu organizacji. Tworzenie wielowymiarowych związków organizacyjnych w ewoluujących aliansach, o rozmytych granicach, powoduje, że integracja procesów gospodarczych staje się jednym z najistotniejszych problemów. Ponadto rozwój technologii informacyjnych umożliwił kooperującym organizacjom współtworzenie i współdzielenie zasobów informacyjnych. Powyższe zjawiska determinują dążenie do integracji procesów biznesowych oraz technologii wykorzystywanych w działalności. Toteż w artykule autorzy zaprezentowali główne atrybuty struktur sieciowych, które z jednej strony wpływają na efektywność układu sieciowego, a z drugiej determinują kształt procesów biznesowych obsługiwanych przez wykorzystywane rozwiązania technologiczne. Wskazali korelację, jaka zachodzi między wdrażaniem rozwiązań technologicznych a koniecznością integracji procesów, na przykładzie stosowania rozwiązań typu SOA (Service Oriented Architecture)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.09

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: