Object structure
Title:

Zarys koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Framework of orgnizational creativity computer support

Creator:

Bratnicki, Mariusz ; Olszak, Celina M. ; Kisielnicki, Jerzy

Subject and Keywords:

komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej ; metodyka Hevnera ; Business Intelligence ; Competitive Intelligence ; systemy wieloagentowe ; narzędzia pracy grupowej ; organizational creativity computer support ; Hevner’s design-science research guidelines ; multi-agent systems ; workgroup tools

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31), s. 36-46

Abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie zarysu koncepcji komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej. Przeprowadzone rozważania na temat istoty twórczości organizacyjnej [Bratnicki i in.2014] dały asumpt do zintegrowania dwóch nurtów badawczych: twórczości organizacyjnej, rozpatrywanej z perspektywy zarządzania strategicznego i dynamicznych zdolności organizacji, oraz ICT. W rezultacie zaproponowano zarys koncepcji, która w sposób holistyczny ujmuje zagadnienie wspomagania twórczości organizacyjnej. Do jej opracowania wykorzystano metodykę Hevnera i in. [2004], która jest współcześnie uznanym sposobem organizacji prac naukowych w dziedzinie systemów informatycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2014.1.03

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2014, Nr 1 (31)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: