Object structure
Title:

Impact of the organizational structure and culture on possibilities of applying business process management

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Chmielarz, Witold ; Zborowski, Marek ; Biernikowicz, Aneta

Subject and Keywords:

business process management ; organization structure ; organization culture ; zarządzanie procesami biznesowymi ; struktura organizacji ; kultura organizacji

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28), s. 9-36

Abstrakt:

Głównym celem opracowania jest analiza uwarunkowań możliwości usprawniania procesów w organizacji. Początkowe fragmenty pracy poświęcono analizie teoretycznej uwarunkowań zarządzania procesami i jego powiązania z zarządzaniem projektami. Następnie przedstawiono założenia badania wpływu struktury i kultury organizacyjnej na możliwości zastosowań zarządzania procesami biznesowymi. Weryfikacja rozważań teoretycznych oraz założeń badawczych zawarta jest w ostatniej części artykułu, przedstawiającej wyniki wstępne uzyskanych badań oraz wynikające z nich wnioski. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: