Object structure
Title:

Investigating opinions on ICT use in higher education

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Hales, Colin F. ; Fura, Barbara

Subject and Keywords:

computer aptitude ; e-learning ; students' attitude ; kompetencje komputerowe ; podstawy studentów

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28), s. 37-55

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących postaw studentów wobec wykorzystania ICT w procesie edukacji. Punktem wyjścia do analiz była subiektywna ocena studentów, dotycząca ich ogólnych kompetencji w zakresie wykorzystania komputera, a także dostępności i wykorzystania ICT. Wyniki badań wykazały, że opinia studentów na temat szerszego wykorzystania ICT w procesie nauczania była uzależniona od subiektywnej oceny kompetencji komputerowych zdeterminowanych przez kierunek studiów i cechy demograficzne respondentów. Dostęp do komputera/Internetu miał wpływ na znajomość wybranych programów oraz zadań wykonywanych za pośrednictwem Internetu. Uzyskane rezultaty potwierdziły, że studenci oceniający wyżej swój poziom kompetencji komputerowych byli pozytywniej nastawieni do szerszego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych aniżeli studenci o niższej samoocenie swoich umiejętności komputerowych. (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 2 (28)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: