Object structure
Title:

Cloud services in the present or in the future of micro-enterprises

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Werber, Borut ; Žnidaršič, Anja

Subject and Keywords:

cloud computing ; cloud services ; micro-enterprises ; Slovenia ; przetwarzanie w chmurze ; usługi w chmurze ; mikroprzedsiębiorcy ; Słowenia

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27), s. 96-106

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań wykonanych między styczniem a czerwcem 2011 roku w słoweńskich mikroprzedsiębiorstwach. Użyto specjalnego kwestionariusza oraz pytań demograficznych o komputerowy interface, charakterystykę właścicieli i o poziom znajomości programu Cloud, ale przede wszystkim zapytano, jakie są jego główne aspekty użycia dla właścicieli programu. Wyniki pokazują, że prawie dwie trzecie mikroprzedsiębiorców nie wiedziało nic o Cloud. Jednym z najważniejszych źródeł informacji o cloud computing była Izba Przemysłowo−Handlowa. Mikroprzedsiębiorstwa wyraziły największe zainteresowanie co do możliwości wynajęcia IaaS, związanej z wielkością pamięci i plików zapasowych. Za największe charakterystyczne zalety Cloud można uznać: solidność, bezpieczeństwo i bardzo dobrą wydajność na Cloud Solutions. Rezultaty te były porównywane z innymi podobnymi badaniami, co pozwoliło podać zalecenia dla mikroprzedsiębiorców

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: