Object structure
Title:

Communication and knowledge transfer models in IT outsourcing relationship

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Business Informatics

Creator:

Perechuda, Kazimierz ; Sobińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

IT outsourcing ; knowledge transfer ; knowledge management ; transfer wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; komunikacja

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Infomatics, 2013, Nr 1 (27), s. 83-95

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba zdefiniowania roli zarządzania wiedzą i komunikacją w relacji klient−dostawca, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu outsourcingu wiedzy IT. Ponadto dokonano weryfikacji następujących hipotez: (a) w klasycznej umowie outsourcingowej nie występuje transfer wiedzy kluczowej (nie jest to celem projektu outsourcingu); (b) outsourcing usług IT powinien być uzupełniony o transfer wiedzy kluczowej w obu kierunkach: od klienta do sprzedawcy i od sprzedawcy do klienta; (c) outsourcing oparty o transfer wiedzy kluczowej jest bardzo ważnym instrumentem dla tworzenia i rozwoju działalności organizacji wirtualnej opartej na wiedzy. Wynikiem podjętych rozważań będzie prezentacja modeli transferu informacji i wiedzy w relacjach outsourcingowych. Zostaną pokazane potencjalne obszary zastosowań outsourcingu IT, outsourcing wiedzy IT oraz korzyści wynikające z takich projektów w kontekście zarządzania wiedzą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2013, Nr 1 (27)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: