Object

Title: Zastosowanie instrumentu Credit Default Swap do szacowania stopy wolnej od ryzyka na potrzeby wyceny wartości przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 271, T. 2, s. 34-46

Similar

This page uses 'cookies'. More information