Object structure
Title:

Rodzaje ryzyka w działalności wiodących przedsiębiorstw piłkarskich w Europie

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Type of risk in activity of leading soccer enterprises in Europe

Creator:

Grabowski, Artur

Subject and Keywords:

konkurencja ; niepewność ; przedsiębiorstwo ; piłka nożna ; ryzyko ; competition ; uncertainty ; risk ; soccer ; company

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 108-125

Abstrakt:

Artykuł przedstawia funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw piłkarskich (FC Bayern, Juventus Turyn, Manchester United, Olympique Lyon, Real Madryt), które mają swoje siedziby w pięciu różnych europejskich państwach i są uczestnikami rywalizacji sportowo- ekonomicznej na różnorodnych rynkach. Każdy z tych podmiotów ma obroty roczne wynoszące ponad 100 mln EUR. Działalność tych przedsiębiorstw odbywa się w warunkach ryzyka i niepewności. Jest ono potęgowane dodatkowym czynnikiem charakterystycznym tylko dla tego typu działalności, czyli nieprzewidywalnością efektów sportowej konkurencji. Podjęcie aktywności w obszarze sportu profesjonalnego oznacza automatyczną ekspozycję na to ryzyko, lecz nie jest ono jedynym typem ryzyka, z jakim zmierzyć się muszą te przedsiębiorstwa. Z tego też powodu podjęto szczegółową identyfikację ryzyka, na które narażone są europejskie firmy sportowe. Na jej podstawie dokonano klasyfikacji, jak również wskazano przyczyny oraz obszary oddziaływania ryzyka na przedsiębiorstwa sportowe. Wyszczególniono trzy kluczowe kategorie ryzyka: branżowe (sektorowe), ekonomiczne i prawne, do których następnie przyporządkowano różnorodne typy ryzyka, jakie zostały wskazane przez pięć analizowanych podmiotów. Współczesny model profesjonalnego sportu (w szczególności piłki nożnej) można zawrzeć w formule MCMMG (Media - Corporations - Merchandising - Markets - Global). Procesy globalizacji nie tylko stwarzają szansę, ale także związane są z rozprzestrzenianiem się ryzyka i niepewności. Dla przedsiębiorstw sportowych w ich działalności kluczowe jest zmierzenie się z czynnikami ryzyka pochodzącymi z otoczenia bliższego (np. pozyskiwanie nowych pracowników - zawodników, trenerów) i dalszego (np. dostęp do finansowania zewnętrznego). Spowolnienie gospodarcze i kryzys w strefie euro oraz wejście w życie nowych przepisów UEFA stanowią dodatkowe wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa sportowe. Dlatego też niezbędne, również dla firm sportowych, stało się stosowanie podstawowych instrumentów biznesowych, czyli controllingu i dywersyfikacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: