Object structure
Title:

Interesy państw afrykańskich w negocjacjach WTO

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

African countries interest's in the WTO negotiations

Creator:

Grącik-Zajaczkowski, Małgorzata

Subject and Keywords:

system handlowy ; państwa najmniej rozwinięte ; liberalizacja ; rolnictwo ; trading system ; the least developed countries ; liberalization ; agriculture ; trade preferences ; negotiation coalitions

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21), s. 88-107

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia krajów afrykańskich w ramach negocjacji Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przedmiotem analizy są interesy państw afrykańskich, a więc wpływ tychże państw na działanie międzynarodowego systemu handlowego i możliwości zmiany istniejących reguł światowego reżimu handlowego w kierunku sprzyjającym większemu włączeniu się tych krajów do głównego nurtu gospodarki światowej. Największym wyzwaniem dla afrykańskich członków WTO jest wdrożenie istniejących zasad i reguł handlu międzynarodowego ustalonych podczas wielostronnych rund negocjacyjnych GATT, m.in. w obszarze rolnictwa i ochrony praw własności intelektualnej. Jednakże, aby kraje te mogły wypełnić oczekiwane zobowiązania i aby były one dla nich bardziej korzystne, niezbędne jest sformułowanie nowych reguł. Realizacji tego właśnie zadania podporządkowany jest program obecnie toczących się negocjacji handlowych WTO z Doha, zwanych rundą rozwojową. To od niej w dużej mierze zależą przyszłość i sprawne działanie międzynarodowego systemu handlowego z udziałem państw najmniej rozwiniętych (LDCs). Ponadto oczekuje się, że wprowadzenie nowych reguł sprzyjających większemu uczestnictwu krajów w afrykańskich w handlu międzynarodowych przyczyni się do redukcji ich ubóstwa i wzrostu gospodarczego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 4 (21)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: