Object structure
Title:

Wpływ sektora usług na rozwój gospodarczy Republiki Indii

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

The impact of service sector on the economic development of the Republic of India

Creator:

Dymitrow, Katarzyna

Subject and Keywords:

rozwój gospodarczy ; outsourcing ; offshoring ; economic development

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, nr 2 (19), s. 24-32

Abstrakt:

Republika Indii staje się coraz ważniejszym podmiotem gospodarczym na arenie międzynarodowej. Przyczyn tak dynamicznego rozwoju gospodarczego w tym państwie należy upatrywać przede wszystkim w intensywnie rozwijającym się sektorze usług, który stanowi ponad 50-procentowy udział w strukturze PKB Indii i jest ukierunkowany głównie na rynki zewnętrzne. Indie są niezmiennie od wielu lat najczęściej wybieranym miejscem offshoringu/outsourcingu, o czym świadczą światowe rankingi przeprowadzone m.in. przez agencję konsultingową A.T. Kearney. Indie osiągają przewagę nad innymi państwami, ponieważ oferują niskie koszty wysoko wykwalifikowanych pracowników mówiących biegle w języku angielskim. Rozwój trzeciego sektora, dotychczas skoncentrowany na kilku kategoriach usługowych (usługi informatyczne, biznesowe, komunikacyjne, bankowe oraz hotelowe i restauracyjne), może rejestrować wysokie stopy wzrostu również w innych obszarach: usługach prawniczych, transportowych, ubezpieczeniowych i związanych z obrotem nieruchomościami. Z usług IT w Indiach korzysta ogromna liczba przedsiębiorstw z całego świata, dając możliwość rozwoju licznej części społeczeństwa indyjskiego. Zagraniczne firmy nie tylko dają miejsce pracy dla tysięcy Indusów, ale przede wszystkim dzielą się najnowszymi technologiami i know-how. W artykule podjęto próbę syntetycznego scharakteryzowania sektora usług i jego znaczenia dla gospodarki Indii.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: