Object structure
Title:

Zestawienie kreatywności krajów na przykładzie Global Creativity Index

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Comparison of countries creativity based on the example of global creativity index

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

Global Creativity Index ; koncepcja 3T ; rozwój społeczno-gospodarczy ; kreatywność ; 3T concept ; socio-economic development ; creativity

Description:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19), s. 9-23

Abstrakt:

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostało zestawienie odnoszące się do kreatywności krajów na przykładzie Global Creativity Index. Na wstępie poruszono problematykę teoretycznych aspektów kreatywności z uwzględnieniem uwarunkowań rozwojowych jednostek terytorialnych. Podkreślono, że kreatywność wpływa pozytywnie na innowacyjne procesy, dynamizując powstawanie pożądanych wartości w obszarach gospodarki i społeczeństwa. Następnie scharakteryzowana została metodologia tworzenia Global Creativity Index, opierająca się na koncepcji 3T (technologia, talent, tolerancja), nawiązującej do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych. Jednym z głównych założeń tej koncepcji jest traktowanie ludzkiej kreatywności jako podstawowego źródła wspomnianego rozwoju. Najogólniej rzecz ujmując, kraje, które chcą być kreatywne, a co za tym idzie - szybciej rozwijające się, konkurencyjne i atrakcyjne na światowym rynku, powinny stawiać na nowoczesne technologie, innowacje, edukację i rozwój swoich mieszkańców oraz poszanowanie odmienności i tolerancję. Rdzeń opracowania stanowi zaprezentowanie wybranych zestawień odnoszących się do kreatywności krajów w ramach Global Creativity Index (indeks technologii, indeks talentu, indeks tolerancji, składające się na indeks główny GCI, któremu lideruje Szwecja). Wysoką pozycję w rankingu GCI poszczególne kraje mogą traktować w kategoriach prestiżu i kolejnej formy promocji na arenie międzynarodowej oraz wzmacniania swojego wizerunku. Zaletą indeksu jest wskazywanie krajom, w których obszarach ich funkcjonowania wymagana jest poprawa na drodze do kreatywności i rozwoju. W podsumowaniu zawarte zostały wybrane zastrzeżenia i uwagi odnośnie do metodologii opracowywania indeksu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Ekonomia = Economics, 2012, Nr 2 (19)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: