Object structure
Title:

Development of population in the Czech Republic after 1989

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Research Papers of Wrocław University of Economics ; Przestrzeń a rozwój

Creator:

Šašek, Miloslav

Subject and Keywords:

regional development ; development of population ; migration ; demographical development ; structures of population ; rozwój regionalny ; przyrost naturalny ; migracje ; rozwój demograficzny ; struktura populacji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 150-161

Abstrakt:

Po okresie transformacji można zaoobserwować w Czecach zmianę kierunków migracji. Regionalne zróżnicowania w rozwoju populacji i kierunku migracji będą w przyszłości pogłębiać się, pomimo ożywienia gospodarczego w krajach Europy Środkowej. Region środkowej Bohemii i Pragi będzie cechował się wzrostem populacji, a całe Morawy, z wyjątkiem obszaru metropolitalnego Brna, stabilizacją lub spadkiem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: