Object structure
Title:

Kierunki europejskiej polityki regionalnej - wybrane problemy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Directions of European regional policy - selected problems

Creator:

Dąbrowski, Adam

Subject and Keywords:

region ; polityka regionalna ; UE ; EU regional policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 30-40

Abstrakt:

Artykuł stanowi próbę prezentacji kształtu współczesnej europejskiej polityki regionalnej. Szczególną uwagę zwrócono na istotę i konsekwencje wprowadzenia Strategii lizbońskiej oraz nowej Strategii „Europa 2020” dla rozwiązywania problemu „stojącej w miejscu Europy” i wytyczania nowych celów rozwoju kontynentu. W drugiej części opracowania przedstawiono możliwe scenariusze zmian unijnej polityki regionalnej w zależności od przyjętych priorytetów. Rozważania prowadzone są z uwzględnieniem skutków zmieniającego się „otoczenia” Europy w wyniku postępującego procesu globalizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: