Object

Title: Kształtowanie się zjawisk społeczno-ekonomicznych na obszarach przygranicznych Dolnego Śląska - nowe semiperyferie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2012, Nr 253, s. 32-47

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information