Object structure
Title:

Granice nauki w ujęciu ekonomicznym

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The Limits of Science in the Economic Context

Creator:

Kołodziej, Krzysztof

Contributor:

Borkowska, Bożena. Redaktor

Subject and Keywords:

granice ; ekonomia ; paradygmat ; imperializm ; heterodoksja ; border ; economics ; paradigm ; imperialism ; heterodoxy

Description:

Kołodziej, K. (2023). Granice nauki w ujęciu ekonomicznym. W B. Borkowska (red.), Ekonomia (s. 113–130). https://doi.org/10.15611/2023.05.5.10

Abstrakt:

W artykule poruszono zagadnienie granic nauki w kontekście dziedziny ekonomia. Celem artykułu jest omówienie najważniejszych czynników wpływających na granice nauki, a następnie uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze: Czy ekonomia jako nauka posiada granice? Autor w pracy przedstawia wnioski, iż ekonomia posiada granice jako element nauki, lecz nie posiada granic jako dziedzina, co uzasadnione jest metodą naukową przyjętą w dziedzinie ekonomia. W artykule opisano też relację badaczy i problemów przez nich badanych. Znaczący wpływ na granice nauki ma zjawisko imperializmu i kolonializmu danej dziedziny. Hipotetyczny test demarkacji nie rozwiązuje problemu granic ekonomii z racji charakterystyki tej dziedziny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.05.5.10

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: