Object structure
Title:

Potencjalne koszty i korzyści przystąpienia Polski do strefy euro

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Potential Costs and Benefits of Poland’s Accession to the Euro Area

Creator:

Hadłów, Kacper

Contributor:

Gasz, Małgorzata. Redaktor ; Politaj, Adriana. Redaktor

Subject and Keywords:

integracja walutowa ; strefa euro ; kryteria konwergencji ; euro w Polsce ; monetary integration ; eurozone ; convergence criteria ; euro in Poland

Description:

Problemy gospodarki i rynku pracy / pod red. Małgorzaty Gasz i Adriany Politaj. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2023, s. 71-80

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu są rozważania na temat przystąpienia Polski do strefy euro. Posługując się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa, zestawiono potencjalne korzyści i szanse oraz koszty i zagrożenia dla polskiej gospodarki wynikające z przyjęcia euro i pokrótce opisano każde z przytoczonych zjawisk. Podjęto także próbę odpowiedzi na pytanie, czy Polska powinna przystąpić do strefy euro. Przeprowadzona analiza pozwoliła ustalić, że skala pozytywnych efektów integracji walutowej, przyczyniająca się do zdynamizowania długookresowego wzrostu gospodarczego, zdaje się przeważać nad skutkami o charakterze negatywnym dla polskiej gospodarki. Jednocześnie zaznaczono, że osiągnięcie korzyści i ograniczanie potencjalnych kosztów przystąpienia do strefy euro zależne jest w szczególności od jakości prowadzonej polityki gospodarczej oraz otwartości i elastyczności gospodarki Polski.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.69.5.07

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2023 ; Problemy gospodarki i rynku pracy

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: