Object structure
Title:

Znaczenie ustawowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach dla rozwoju turystyki górskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Significance of legal regulations in the scope of safety and rescue in the mountains for mountain tourism development

Creator:

Gospodarek, Jerzy

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo ; prawo ; projekty ustaw ; ratownictwo ; turystyka górska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157, s. 624-636

Abstrakt:

Wyjazdy turystyczne w góry wiążą się z rosnącą liczbą wypadków na trasach turystycznych i stokach narciarskich. Jednym z powodów tego stanu rzeczy są fragmentaryczne regulacje prawne zachowań turystów na obszarach górskich. Od ponad 2 lat trwają prace w resorcie spraw wewnętrznych i administracji nad projektem ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Można oczekiwać, że na początku 2011 r. Rada Ministrów zaakceptuje dziesiątą wersję tego projektu i prześle ją do Sejmu. Uchwalenie tej ustawy będzie miało znaczenie dla dalszego rozwoju turystyki górskiej. Takich nadziei nie można wiązać z projektem ustawy dotyczącym tych kwestii, który opracowała sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych w 2010 r., gdyż projekt ten budzi poważne zastrzeżenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 157

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: