Object structure
Title:

Kooperacja w klastrze jako instytucja gospodarki rynkowej na przykładzie trzech klastrów z Wielkopolski

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Co-operation in Cluster as an Institution of a Market Economy on the Example of Three Clusters in Wielkopolska

Creator:

Gorynia, Marian ; Jankowska, Barbara

Subject and Keywords:

klastry ; instytucje ; kooperacja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74, s. 273-288

Abstrakt:

Zgodnie z tezami Williamsona, czołowego przedstawiciela ekonomii instytucjonalnej, rynek i hierarchia to bieguny pewnego kontinuum sposobów regulacji (koordynacji) transakcji. Między tymi biegunami lokują się rozwiązania pośrednie, które charakteryzują się współpracą obu stron transakcji w jej przebiegu i stanowią obszar zachowań kooperacyjnych. W artykule autorzy skoncentrowali uwagę na kooperacji wewnątrz klastra. Rozważania oparto na literaturze przedmiotu oraz na wynikach badań empirycznych, które przeprowadzono w odniesieniu do trzech klastrów wyłaniających się w Wielkopolsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 74 ; Ekonomia, vol. 3 ; Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: