Object structure
Title:

Aktywna polityka rynku pracy w Województwie Dolnośląskim na przykładzie Działania 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Active Labour Market Policy in Lower Silesian Voivodship Presented by Measure No. 1.3 Counteracting and Combating Long-Term Unemployment Undertook Within Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2004-2006

Creator:

Natalli, Krzysztof

Subject and Keywords:

bezrobocie ; Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich ; aktywna polityka rynku pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 64, s. 121-132

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest prezentacja rezultatów Działania 1.3 - "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na terenie województwa dolnośląskiego. Powinno to pozwolić na ocenę efektywności wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na to Działanie. Artykuł prezentuje także skutki bezrobocia i nowe narzędzia aktywnej polityki rynku pracy dostępne po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 64 ; Ekonomia, vol. 1 ; Stosunki międzynarodowe

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: