Object

Title: Wpływ pandemii COVID-19 na finanse osobiste

Creator:

Korzeniowska, Anna M. ; Rutecka-Góra, Joanna ; Swacha-Lech, Magdalena ; Waliszewski, Krzysztof

Description:

s. 107

Abstrakt:

W monografii przeprowadzono analizę finansów osobistych gospodarstw domowych w Polsce w okresie pandemii COVID-19. Autorzy publikacji zidentyfikowali rządowe programy pomocowe odnoszące się do finansów osobistych, dokonali oceny zmian, które nastąpiły w wyniku pandemii COVID-19, w wartości i strukturze dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, zweryfikowali wpływ pandemii na wielkość i strukturę oszczędności gospodarstw domowych, wskazali przeobrażenia w finansowaniu potrzeb konsumpcyjnych i mieszkaniowych, tj. w zachowaniach kredytowo-pożyczkowych gospodarstw domowych w okresie pandemii, a także opisali zmiany w zachowaniach konsumenckich ukierunkowane na wykorzystanie nowoczesnych technologii w finansach w okresie pandemii. Monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, z których każdy odnosi się do określonego obszaru finansów gospodarstw domowych, oraz z zakończenia. Przeprowadzona przez autorów analiza dowiodła, że nagłe i z definicji negatywne zjawiska wielotorowo oddziałują na społeczeństwo i gospodarkę: nie tylko powodują lęk, niepokój, chwilowy chaos, lecz mogą również przyspieszać pożądane zmiany zachowań i postaw oraz dostarczać impulsów do szybszych zmian technologicznych i gospodarczych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

DOI 10.15611/2023.47.3 ; oai:dbc.wroc.pl:122054

Language:

pol

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Wpływ pandemii COVID-19 na finanse osobiste Jun 16, 2023

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information